Kwaliteit

Bij de branche organisatie ”Het Sfeerverwarmings Gilde” zijn er hoge kwaliteitseisen opgesteld voor elk product dat door haar leden wordt geplaatst of ingebouwd. Hierdoor is het mogelijk dat wij deze kwaliteit kunnen garanderen. Ook in de beste relaties gaat wel eens iets mis. Allereerst probeert Reijnhoudt & van der Zwet als er ontevredenheid is bij een klant het probleem in overleg op te lossen. Uw mogelijkheid als dit niet lukt.

Wanneer er tussen Reijnhoudt & van der Zwet en een klant een geschil ontstaat over de kwaliteit van het geleverde product, en zij komen er samen niet tot volle tevredenheid uit, dan kan de klant het geschil desgewenst voorleggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.

Om de klant de zekerheid te geven dat zijn leverancier die uitspraak ook werkelijk nakomt, staat de branche daarvoor garant. Gegarandeerde Kwaliteit dus.

De volledige procedure en voorwaarden staan in het ”Reglement Raad van Bindend Adviseurs”. Dit reglement kunt u aanvragen bij:

Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming
Postbus 710
6710 BS Ede
(0318) 65 51 20

Reijnhoudt & van der Zwet biedt gegarandeerde kwaliteit.

 

 SVG, brancheorganisatie van haarden- en kachelspecialisten

merken